Pavel Cahlík – brand manažer

Souhlas se zpracováním osobních údajů

expose-seperator

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti cahlik.info s.r.o. , se sídlem Záhřebská 39, 61600 Brno, IČ: 29279275, zSpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 70500 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail 
 • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem kontaktu a.uzavření smlouvy . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 • V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  agree-with-cookie-policysouhlas s cookies1 rok
  _gat_gtag_UA-62062561_1identifikátor návštěvy6 měsíců
  _gaidentifikátor návštěvy6 měsíců
  _gididentifikátor návštěvy24h
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@cahlik.info.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • Google Inc., Facebook Inc.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.